Nội qui Diễn đàn

- Tuân thủ luật pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam khi tham gia Diễn đàn.

 • KHÔNG chia sẻ/đăng bất cứ thông tin nào đi ngược lại với thuần phong – mỹ tục, pháp luật và văn hoá Việt Nam.
 • KHÔNG đăng tải/thảo luận bất cứ chủ đề nào liên quan đến: Chính trị, chống lại nhà nước Việt Nam; Tiết lộ bí mật quốc gia, gây phương hại đến an ninh xã hội; Mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 • Tuyệt đối NGHIÊM CẤM mọi hành vi tuyên truyền, chống phá và xuyên tạc chính quyền hay đường lối của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • KHÔNG tuyên truyền, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội; Gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuân thủ các quy định của Ban Quản trị Diễn đàn về:

 • Đăng ký thành viên:
  • * Khai báo đầy đủ thông tin trong form đăng ký; Tự bảo quản mật khẩu và các thông tin riêng tư.
  • * Tên đăng nhập và hình đại diện:
   •  Tên đăng nhập được xác định là của riêng cá nhân thành viên.
   •  KHÔNG được liên quan đến các danh nhân, các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
   •  KHÔNG chứa nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.
   •  KHÔNG xúc phạm, khích bác hay làm mất uy tín người khác.
   •  KHÔNG trùng với các thành viên khác hay gần giống Ban Quản trị Diễn đàn.
 • Ứng xử giữa các thành viên:
  • * Tôn trọng các thành viên khác, thể hiện thái độ lịch sự, nghiêm túc, có văn hóa trong trao đổi, thảo luận trên Diễn đàn.
  • * KHÔNG có hành động khiêu khích, chửi bới giữa các thành viên dưới bất kỳ hình thức nào.
  • * KHÔNG gây mất đoàn kết giữa các thành viên trong Diễn đàn. KHÔNG mạo danh người khác.
  • * KHÔNG khuyến khích, cổ vũ các thành viên khác sử dụng hay lạm dụng thuốc, phẫu thuật thẩm mỹ, uống rượu bia, chất kích thích...
  • * Thận trọng khi đưa ra các lời khuyên về chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh đối với các thành viên khác.
 • KHÔNG phá hoại, làm ảnh hưởng đến trang web, băng thông, cơ sở dữ liệu, gây gián đoạn hoặc quá tải hệ thống Diễn đàn.
 • KHÔNG quấy rối thành viên, Ban Quản trị qua bài viết, email, tin nhắn...