Ngày đăng 31/12/2021

Quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản18/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành31/12/2021
Nội dung Văn bảnQuy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch

 

,

 

,