Ngày đăng 18/08/2020

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện

Chính phủ
Số hiệu Văn bản93/2020/NÐ-CP
Cơ quan ban hànhChính phủ
Ngày ban hành18/08/2020
Nội dung Văn bảnQuy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện