Ngày đăng 27/07/2020

Phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản2741/BVHTTDL-PC
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành27/07/2020
Nội dung Văn bảnPhổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL