Ngày đăng 01/07/2019

Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Chính phủ
Số hiệu Văn bản59/2019/NÐ-CP
Cơ quan ban hànhChính phủ
Ngày ban hành01/07/2019
Nội dung Văn bảnNghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng