Ngày đăng 21/01/2019

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu Văn bản101/QÐ-TTg
Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành21/01/2019
Nội dung Văn bảnBan hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018