Ngày đăng 21/11/2017

V/v Tổ chức sưu tầm, biên tập nội dung tuyên truyên trên Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản4401/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành21/11/2017
Nội dung Văn bảnV/v Tổ chức sưu tầm, biên tập nội dung tuyên truyên trên Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình