Ngày đăng 04/07/2016

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản1901/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành04/07/2016
Nội dung Văn bảnQuyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức tập huấn rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hội thảo tham vấn ý kiến quy định về thủ tục hành chính trọng tâm trong lĩnh vực văn hóa