Ngày đăng 18/09/2014

Về quy định nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ
Số hiệu Văn bản04/2014/TT-TTCP
Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
Ngày ban hành18/09/2014
Nội dung Văn bảnVề quy định nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng