• Trang nhất
   • Hanoitourist- các hoạt động

    • HNT-ad

     quảng cáo
     Công viên Hồ Tây
   • Hanoitourist
    • Hà Nội
     • Hà Nội

      • Khuê Văn Các

       Your Life in the Cloud

       Văn Miếu Quốc Tử Giám

       Trường đại học đầu tiên của Việt Nam

     • Du lịch Việt Nam
      • Tour Du lịch Việt Nam

       • Cao nguyên đá Đồng Văn

        Prince Harry to be honored at German charity gala

        Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn

        Vinh dự trong danh sách mạng lưới công viên địa chất toàn cầu cảu UNESCO

      • Khách sạn
       • Đang có 76 khách và không thành viên đang online

        • hãy chọn

       • Pandanus Resort & Spa

        Health Awareness: Gynecological Cancer

        Một kỳ nghỉ thoải mái tại Pandanus

        Không gian và tiện nghi. Nắng và cát chắc chắn làm hài lòng quý vị !

      • Nhà hàng
       • hãy chọn

      • Giải trí
       • Giải trí

       • Du lịch thế giới
        • Tour Du lịch thế giới

         • Du lịch thế giới

          Julian Assange

          Du lịch Hoa Kỳ

          Mỗi tháng đất nước Mỹ đón khoảng 5 triệu khách du lịch nước ngoài

        • Tư vấn
         • Tư vấn

          • Jeju - không thể bỏ qua

           Đảo Jeju - đảo của tuần trăng mật

           Đi du lịch đảo Jeju bạn chỉ phải mua vé máy bay và lên đường, không phải xin visa...

         • Kinh nghiệm

         Thứ 412192018

         metropole

         DU-LICH-HA-NOI

         lỗi
         • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM s3fkl_content AS a LEFT JOIN s3fkl_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN s3fkl_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN s3fkl_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM s3fkl_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN s3fkl_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN s3fkl_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM s3fkl_categories AS cat JOIN s3fkl_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN s3fkl_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-18 19:06:30') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-18 19:06:30') AND a.catid IN (160) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 11 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM s3fkl_content AS a LEFT JOIN s3fkl_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN s3fkl_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN s3fkl_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM s3fkl_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN s3fkl_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN s3fkl_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM s3fkl_categories AS cat JOIN s3fkl_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN s3fkl_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-12-18 19:06:30') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-12-18 19:06:30') AND a.catid IN (160) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC
         • ja-news-1
         • ja-news-2
         • ja-news-3

         banner du lich he

         HNT-các hoạt động

         HANOITOURIST

          Các hoạt động

           • Công ty mẹ

           • Cty thành viên

           • Cty liên kết

           thanglong
           Khách sạn Thăng Long Opera
           Số 1C phố Tông Đản, Hoàn Kiếm, HN
           Tel: 84-4-3824 4775/76/77/78
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
            
           hilton-garden--right-one

           Khách sạn Hilton Garden Inn

           20 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Distri, Hanoi, Vietnam

           Tel: 84-4-3944.9396

           http://hiltongardeninn3.hilton.com

           Khách sạn Hilton Garden Inn

           20 Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Distri, Hanoi, Vietnam

           Tel: 84-4-3944.9396

           http://hiltongardeninn3.hilton.com
           TLEspana final2
           Khách sạn Thăng Long Espana
           Số 63 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, HN
           Tel: +844 37163223
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.