Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Báo cáo Tài chính 06 tháng năm 2020

18/08/2020 16:56
Chia sẻ qua:

Hanoitourist - Tổng công ty Du lịch Hà Nội trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội 6 tháng năm 2020 và Báo cáo tại chính Hợp nhất quý 2/2020

Chi tiết xem tại:

1. https://www.dropbox.com/s/fh2wdj7fosjlb3z/BCTC.pdf?dl=0 

2. https://www.dropbox.com/s/v0hlxv74mgdwlel/ToanvanBCTChopnhatQ2.pdf?dl=0