Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất.

14/05/2015 10:16
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Ngày 14/5, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 – 2015), "Công nhân giỏi" năm 2015; sơ kết Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "GVN-ĐVN" giai đoạn 2010-2015.

IMG 8453


Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Bạch Yến – Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Đ/c Nguyễn Minh Chung, Đ/c Trần Dũng Sỹ – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Đ/c Hà Thị Hạnh – Thành viên HĐTV Tổng công ty; các đồng chí trưởng các phòng Tổng công ty,các đồng chí Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty thành viên và đơn vị phụ thuộc, các đồng chí Phó Tổng giám đốc các Công ty liên doanh trong Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Tổ TVPL Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Công đoàn cơ sở trực thuộc, cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong phong trào thi đua.
Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty Đ/c Phạm Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo: Trong 5 năm qua, phong trào thi đua trong CNVCLĐ Tổng công ty được chú trọng đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động. Nhiều phong trào thi đua như "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Công nhân giỏi", "Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Mẹ lao động giỏi, con học giỏi", "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu"... đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tiềm năng của các đơn vị, trí tuệ và năng lực của mỗi CNVCLĐ tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị và của Tổng công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động; đồng thời cũng động viên người lao động yên tâm công tác, gắn bó, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ Tổng công ty, 5 năm qua đã có hơn 205 lượt tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Tập thể lao động xuất sắc", 89 công nhân đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp Tổng công ty, hơn 1000 lượt cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp cơ sở và 437 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp. 104 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "GVN-ĐVN", 102 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu", 1.542 lượt nữ đạt danh hiệu "GVN-ĐVN" và hơn 830 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp cơ sở.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sơn- Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn được khen thưởng trong dịp này. Đồng thời đã ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà các gương điển hình tiên tiến đã đóng góp cho phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn Tổng công ty cần nỗ lực hơn nữa trong việc phát động phong trào, đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm cải tiến chất lượng dịch vụ, nâng cao cơ sở vật chất, phát triển nhiều mô hình sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá và tiếp thị, góp phần đưa du lịch Việt Nam phát triển bền vững và ngang tầm khu vực, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên đi đôi với việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ vững mạnh về mọi mặt đặc biệt là đội ngũ công nhân là lực lượng nòng cốt đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH của Thủ đô và đất nước.
Đồng chí Trần Thị Bạch Yến – Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cũng ghi nhận: Trong bối cảnh khó khăn và đặc thù của nền kinh tế (tái cơ cấu nền kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước...) nhưng Tổng công ty vẫn phát triển và ổn định, đồng chí khẳng định có được điều đó là có sự đóng góp quan trọng của người lao động trong Tổng công ty nói chung và lao động nữ nói riêng. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị các cấp công đoàn Tổng công ty tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty để phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Công nhân giỏi", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"...; quan tâm công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, hướng về người lao động trực tiếp trên các lĩnh vực nhằm động viên người lao động yên tâm công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị và của Tổng công ty.
Để ghi nhận những thành tích của các tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua, Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 7 tập thể, 16 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010- 2015, 20 công nhân giỏi năm 2015; 20 nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015. Sau đây là các hình ảnh tập thể và cá nhân nhận khen thưởng trong phong trào thi đua: 

IMG 8473

 

IMG 8487

IMG 8497

IMG 8503

Công đoàn Tổng công ty