Công đoàn cơ quan Tổng công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 -2028

18/10/2022 10:35
Chia sẻ qua:

(Hanoitourist) - Ngày 17/10/2022, Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Du lịch Hà Nội diễn ra có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực nhiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Tổng công ty lần thứ III. Trên cơ sở đó giúp cho công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ những năm tiếp theo đạt được mục tiêu, từ đó đề ra phương hướng cho nhiệm vụ công tác Công đoàn Cơ quan nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty khóa IV. 

Toàn cảnh hội nghị 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Chung –Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Cùng dự có các đồng chí Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty; các đồng chí Trưởng, Phó các phòng Tổng công ty; và đặc biệt là sự có mặt của 65/65 đại biểu chính thức Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung Nguyễn Minh Chung –Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty

Trước những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen sẽ tác động đến sự phát triển của Tổng công ty; Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cần phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đánh giá tình hình thực tiễn và yêu cầu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ lần thứ IV (2023-2028). Tại đại hội, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đầu và nhiệm vụ  chủ yếu cho nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: 

Xây dựng đội ngũ CBNV, NLĐ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tận tụy gương mẫu trong công việc. Cùng với chính quyền, chăm lo việc làm và đời sống cho CBNV, tạo điều kiện huy động khả năng để duy trì sự phát triển kinh doanh của Cơ quan Tổng công ty. 

Đẩy mạnh giáo dục đoàn viên công đoàn nhận thức rõ trách nhiệm, quyền lợi gẵn với nghĩa vụ của người lao động, có ý thức gắn bó với doanh nghiệp, phát huy quyền làm chủ của người lao động; tham gia quản lý doanh nghiệp; tuyên truyền đến CBNV, NLĐ tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. 

Ban chấp hành Công đoàn kịp thời năm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của càn bộ, đoàn viên để phản ánh với Ban Tổng Giám đốc có biện pháp giải quyết; thực hiện quy chế dân chủ về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và quy chế dân chủ về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong doanh nghiệp. 

Một số hình ảnh tại Đại hội công đoàn:

Nguyễn Hoàng Vũ/P.ĐT&PT