Ngày đăng 22/12/2021

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản16/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành22/12/2021
Nội dung Văn bảnQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa

 

,

 

,

 

,
Gửi bình luận