Ngày đăng 14/12/2021

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản15/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành14/12/2021
Nội dung Văn bảnBãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch