Ngày đăng 06/10/2021

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản11/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành06/10/2021
Nội dung Văn bảnQuy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch