Ngày đăng 08/06/2021

Quy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản04/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành08/06/2021
Nội dung Văn bảnQuy định một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa