Ngày đăng 01/06/2021

Bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản03/2021/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành01/06/2021
Nội dung Văn bảnBổ sung một số điều của các Thông tư quy định quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa