Ngày đăng 10/11/2020

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản08/2020/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành10/11/2020
Nội dung Văn bảnBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật phần mỹ thuật trong xây dựng công trình tượng đài và phù điêu