Ngày đăng 27/08/2020

Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số hiệu Văn bản2397/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành27/08/2020
Nội dung Văn bảnBan hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện ảnh

 

,