Ngày đăng 04/02/2020

"Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"

Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu Văn bản08/CT-TTg
Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành04/02/2020
Nội dung Văn bản"Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình"