Ngày đăng 11/07/2019

Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu Văn bản861/QÐ-TTg
Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành11/07/2019
Nội dung Văn bảnPhê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"