Ngày đăng 26/10/2016

Công văn Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (tỉnh Bình Thuận)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản4274/BVHTTDL-PC
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành26/10/2016
Nội dung Văn bảnCông văn Về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch (tỉnh Bình Thuận)