Ngày đăng 30/12/2015

Quyết định số 4604/QĐ-BVHTTDL ngày 29.12.2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản4604/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành30/12/2015
Nội dung Văn bảnQuyết định số 4604/QĐ-BVHTTDL ngày 29.12.2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016