Ngày đăng 10/12/2015

Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản4185/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành10/12/2015
Nội dung Văn bảnBan hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016