Ngày đăng 26/06/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 376/KH-BVHTTDL ngày 02 tháng 2 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc in, phân phối sách "Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay"

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản2417/KH-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành26/06/2015
Nội dung Văn bảnVề việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 376/KH-BVHTTDL ngày 02 tháng 2 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc in, phân phối sách "Hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam hiện nay"