Ngày đăng 01/06/2015

Quyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản1720/QÐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành01/06/2015
Nội dung Văn bảnQuyết định số 1720/QĐ-BVHTTDL ngày 28/5/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch