Ngày đăng 10/12/2014

Thông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Số hiệu Văn bản15/2014/TT-BVHTTDL
Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Văn phòng Bộ
Ngày ban hành10/12/2014
Nội dung Văn bảnThông tư số 15/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

,