Thứ 304242018

  • ja-news-2
  • ja-news-3

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH HÀ NỘI


 

Khách sạn Thăng Long ESPANA - Hanoitourist

 

Back Bạn đang ở: Home Trang nhất Hanoitourist - các hoạt động Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 2018 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 2018 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 2 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố quyết định cụ thể theo file đính kèm.

Hanoitourist-Logo1

 

Thông tin chi tiết theo file đính kèm dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1_em_nnb2Zw2k45xxElZyTF4q_-R3nkUV/view?usp=sharing

 

HANOITOURIST